Tiếng Việt English
index index #
FAQs (Dành cho Ngân hàng)
FAQs (Dành cho doanh nghiệp)
FAQs (Dành cho cá nhân)
Hướng dẫn SDDV Smarrtlink Topup
Hướng dẫn SDDV Smartlink Billing
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN VÉ MAY BAY AIR ASIA SỬ DỤNG THẺ NỘI ĐỊA CỦA CÁC NGÂN HÀNG THÔNG QUA HỆ THỐNG SMARTLINK
Câu trả lời:
I. KÊNH THANH TOÁN: TẠI ATM CỦA CÁC NGÂN HÀNG SAU:
 1.    NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK)
Kênh thanh toán: ATM
Điều kiện sử dụng dịch vụ: Khách hàng có thẻ mở tại Ngân hàng Sacombank
Các bước thực hiện giao dịch
Bước 1: KH sử dụng thẻ, nhập mã pin để đăng nhập. Máy ATM hiển thị màn hình chủ cho khách hàng lựa chọn dịch vụ.
Bước 2: Khách hàng chọn 
  +  Giao dịch Thanh toán hóa đơn à Vé máy bay
  +  Hãng hàng không: Air Asia
 
 Bước 3: Nhập thông tin thanh toán: nhập mã đặt chỗ cần thanh toán và ấn Xác nhận 
 
Bước 4: Khách hàng xác nhận các thông tin thanh toán bao gồm: Mã đặt chỗ, Số tiền thanh toán, Tên người liên hệ & Mã PNR 
 
 
Bước 5: Màn hình ATM thông báo giao dịch thành công. Khách hàng in biên lai và kết thúc giao dịch.
 
2. NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)
Kênh thanh toán: ATM
- Điều kiện sử dụng dịch vụ.
Khách hàng có thẻ mở tại Ngân hàng BIDV
- Các bước thực hiện giao dịch. 
Bước 1: KH sử dụng thẻ , nhập mã pin để đăng nhập. Máy ATM hiển thị màn hình chủ cho khách hàng lựa chọn dịch vụ.

Bước 2: Khách hàng chọn dịch vụ thanh toán
Khách hàng chọn “Dịch vụ Giá trị gia tăng”
 
 
 
Khách hàng lựa chọn nhóm dịch vụ “Vé máy bay”
 
 

Khách hàng lựa chọn dịch vụ “Air Asia”:
                       

Bước 3: Nhập thông tin thanh toán: nhập mã đặt chỗ cần thanh toán
 
 

Bước 4: Khách hàng xác nhận các thông tin thanh toán bao gồm: Mã đặt chỗ, Số tiền thanh toán, Tên người liên hệ & Mã PNR 

 

Bước 5: Màn hình ATM thông báo giao dịch thành công. Khách hàng in biên lai và kết thúc giao dịch
 
 
 
II. KÊNH THANH TOÁN: TẠI INTERNET BANKING CỦA CÁC NGÂN HÀNG SAU:
1. NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
Kênh thanh toán: ACB Online (Internet Banking)
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Khách hàng có tài khoản tiền gửi tại ACB, 
Đã kí hợp đồng sử dụng ACB online với ACB tại các chi nhánh/ phòng giao dịch.
Các bước thực hiện giao dịch:
  Bước 1: Đăng nhập
Sau khi truy cập vào trang web https://www.acbonline.com.vn chương trình cho phép khách hàng chọn loại giao dịch để đăng nhập như sau:
 
Để thực hiện giao dịch trên ACB Online, khách hàng nhấp chọn dòng thứ 03: 
GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN DÀNH CHO CÁ NHÂN
Chương trình xuất hiện màn hình cho phép khách hàng đăng nhập

 Khách hàng lần lượt nhập vào thông tin:
(1): Nhập tên truy cập.
(2): Nhập mật khẩu đăng nhập
Sau đó nhấp chọn “Đăng nhập” 
Lưu ý: Đối với các khách hàng sử dụng phương thức xác thực là Chứng thư số, trong quá trình đăng nhập vào trang https://www.acbonline.com.vn nếu xuất hiện hộp thoại (Choose a digital certificate) yêu cầu chọn chứng thư số thì khách hàng nhấp chọn chứng thư số của mình sau đó nhấp chọn “OK”.
Bước 2: Tại menu khách hàng chọn Thanh toán dịch vụ -> Thanh toán vé máy bay.
 
 Khách hàng thực hiện:
- Chọn tài khoản trích tiền: là tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng
- Chọn nhà cung cấp dịch vụ: Air Asia
- Nhập mã đặt chỗ
- Số tiền thanh toán và thông tin bổ sung (người liên hệ, mã PNR) chương trình sẽ tự động hiển thị.
- Chọn phương thức xác thực
Sau đó nhấp chọn “Đồng ý” để chuyển sang trang xác nhận thanh toán

 
 
 Tại trang xác nhận, Khách hàng kiểm tra lại các thông tin khách hàng đã soạn ở bước trước, sau đó nhập mật khẩu xác nhận để thực hiện gửi lệnh đến ngân hàng.
 
Bước 3: Kết thúc
Khách hàng nhận thông báo kết quả giao dịch và email xác nhận Air Asia gửi vào địa chỉ mail đã đăng ký.
 
2.    NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU
Kênh thanh toán: Internet Banking

Điều kiện sử dụng dịch vụ
Khách hàng có tài khoản mở tại ngân hàng  GPB và đăng kí sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến (GP.Bank Internet Banking) tại quầy giao dịch.
Các bước thực hiện giao dịch
Khách hàng đăng nhập hệ thống Internet Banking của GPB theo địa chỉ:https://ib.gpbank.com.vn/GIB/SignIn ( Nhập tên đăng nhập và mật khẩu)
 
 
 Các bước Thanh toán hóa đơn được thực hiện như sau: 
Bước 1Nhập thông tin
Trong menu Thương mại điện tử chọn “ Dịch vụ thanh toán hóa đơn
1.    Loại dịch vụ: Thanh toán vé máy bay
2.    Dịch vụ/Nhà cung cấp dịch vụ: Thanh toán vé máy bay Air Asia
       Điền thông tin thanh toán:
- Mã đặt chỗ  
- Nhấn "Tra Cước" để lấy thông tin hóa đơn gồm: Số tiền phải thanh toán, người liên hệ, mã PNR

 Bước 2: Xác thực. 
Để tiến hành xác thực giao dịch KH nhấn vào “ Xác thực thực hiện thanh toán”  và nhập OTP gửi qua SMS. 
 
 
 
 
 Bước 3Kết thúc 
 Khách hàng nhận thông báo kết quả giao dịch và email xác nhận Air Asia gửi vào   địa chỉ mail đã đăng ký.
 
 
 3.    NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN HỒ CHÍ MINH (HDBANK)
Kênh thanh toán : Internet Banking
Điều kiện sử dụng dịch vụ
Khách hàng có tài khoản mở tại ngân hàng  HDB và đăng kí sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến ( Internet Banking HDB) tại quầy giao dịch.
Các bước thực hiện giao dịch: 
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Internet Banking của HDB https://ebanking.hdbank.vn/ipc/individual/ để sử dụng dịch vụ. Khách hàng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.

 
  Tiếp đến,Khách hàng nhập OTP:
 
 
 Bước 2: Khách hàng chọn dịch vụ và nhập thông tin thanh toán
-    Chuyến bay quốc tế
-    Nhà cung cấp dịch vụ: Air Asia
-    Nhập mã đặt chỗ:

 
 Sau đó click “ Tiếp tục” để lấy thông tin hóa đơn gồm:
-    Số tiền phải thanh toán:
-    Người liên hệ, mã PNR
 
 Bước 3: Khách hàng thực hiện “ Duyệt” thanh toán và nhận thông báo kết quả.
 
 
4. NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT (LP.BANK)
Kênh thanh toán: Internet Banking
- Điều kiện sử dụng dịch vụ.
Khách hàng có tài khoản mở tại ngân hàng  LPB và đăng kí sử dụng dịch vụ Internet Banking tại quầy giao dịch.
- Các bước thực hiện giao dịch.
Bước 1: Khách hàng đăng nhập Internetbanking  LPB
Nhập:  Tên đăng nhập
                Mật khẩu đăng nhập
                Mã xác nhận 
 

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ thanh toán/Thanh toán hóa đơn
Khách hàng nhập Mã tham chiếu thanh toán
 
 
 
Bước 3: Hệ thống truy xuất và hiển thị thông tin liên quan đến MÃ tham chiếu thanh toán”
Số tiền phải thanh toán
Tên người liên hệ đặt vé – Mã PNR tham chiếu
Khách hàng kiểm tra thông tin, chọn Tiếp tục để chuyển qua bước tiếp theo
 


Bước 4: Khách hàng lựa chọn hình thức xác thực giao dịch:

 

Bước 5: Khách hàng nhập OTP để xác thực giao dịch
 
 

Bước 6: Kết thúc
 Khách hàng nhận thông báo kết quả giao dịch và email xác nhận Air Asia gửi vào địa chỉ mail đã đăng ký.
 
 
 
5. NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG (OJB)
Kênh thanh toán: Internet Banking
- Điều kiện sử dụng dịch vụ.
Khách hàng có tài khoản mở tại ngân hàng  OJB và đăng kí sử dụng dịch vụ Internet Banking tại quầy giao dịch.

- Các bước thực hiện giao dịch.

Bước 1: Khách hàng đăng nhập Internet banking  OJB
Nhập: Tên người dùng
            Mật khẩu 
            Mã xác nhận
 
 
 
Bước 2:  Khách hàng lựa chọn dịch vụ Thanh toán vé máy bay
Hãng máy bay: Air Asia
Chọn tài khoản thanh toán
Nhập mã vé máy bay được thanh toán.
Sau đó nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo
 
 
 
Bước 3: Hệ thống truy xuất và hiển thị thông tin liên quan tới mã vé máy bay
 
 
 
Bước 4: Khách hàng nhập Mật khẩu đăng nhập và mật khẩu xác thực OTP để xác thực giao dịch
 
 
 
Bước 5: Khách hàng nhận thông báo kết quả giao dịch và email xác nhận Air Asia gửi vào địa chỉ mail đã đăng ký.
 
 
 
6. NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG (VIETINBANK)

- Điều kiện sử dụng dịch vụ.
Khách hàng có tài khoản mở tại ngân hàng  Vietinbank và đăng kí sử dụng dịch vụ Internet Banking tại quầy giao dịch.
- Các bước thực hiện giao dịch.

Bước 1: Khách hàng đăng nhập Internetbanking  VTB
Nhập: Tên đăng nhập
                Mật khẩu 
 
 
 
Bước 2: Lựa chọn dịch vụ Thanh toán hóa đơn
- Nhà cung cấp dịch vụ: Air Asia
- Nhập mã đặt chỗ:
 
 
 
Bước 3: Khách hàng chọn tài khoản thanh toán.
Hệ thống truy xuất và hiển thị thông tin liên quan đến mã đặt chỗ. Khách hàng kiểm tra thông tin, chọn Chấp nhận để chuyển qua bước tiếp theo


 
Bước 4: Khách hàng nhập OTP để xác thực giao dịch

 

 
Bước 5: Khách hàng nhận thông báo kết quả giao dịch và email xác nhận Air Asia gửi vào địa chỉ mail đã đăng ký. 

 
 7. NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN (NCB)

- Đăng kí dịch vụ:

Khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng NCB
Đăng kí sử dụng dịch vụ Internet Banking

- Các bước thực hiện giao dịch:

Bước 1: Khách hàng truy cập hệ thống Internet Banking của Navibank tại địa chỉ http://ncb-bank.vn/

Khách hàng nhập:
-    Mã truy cập
-    Mật khẩu
-    Mã bảo vệChọn  Chấp nhận để đăng nhập vào hệ thống Internet banking

Bước 2: Vấn tin thông tin hóa đơn cần thanh toán

Trong menu Thanh toán chọn Thanh toán hóa đơn
-    Chọn kênh thanh toán
-    Chọn nhà cung cấp dịch vụ
-    Nhập Mã đăng kí dịch vụ (mã số vé cần thanh toán)

Chọn Tiếp tụcBước 3: Chọn tài khoản thanh toán để tạo giao dịch chuyển tiền.

Giao diện Internet Banking NCB hiển thị thông tin hóa đơn cần thanh toán. Khách hàng lựa chọn tài khoản sử dụng để thanh toán.Bước 4: Khách hàng nhập OTP để xác thực giao dịchBước 5: Khách hàng nhận thông báo kết quả giao dịch và email xác nhận Air Asia gửi vào địa chỉ mail đã đăng ký.Kết quả giao dịch ở phần “ Trạng thái” mục “ Liệt kê danh sách giao dịch thanh toán”8. SHB: NH TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB)

- Đăng kí dịch vụ:

Khách hàng có thẻ/tài khoản mở tại ngân hàng SHB
Đăng kí sử dụng dịch vụ Internet Banking tại quầy giao dịch

- Các bước thực hiện giao dịch:

Khách hàng đăng nhập hệ thống Internet Banking của SHB theo địa chỉ (Nhập mã khách hàng, mật khẩu và mã bảo vệ) https://ibanking.shb.com.vn/Bước 1: Nhập thông tin

Chọn Thanh toán trả sau trong menu Giao dịch tài khoản.
Chọn :
-    Dịch vụ: Vé online
-    Nhà cung cấp: Air AsiaNhấn Đồng ý để nhập các thông tin thanh toán
Nhập “ Mã thanh toán’ cần thanh toán nhấn Kiểm tra để lấy thông tin hóa đơn cần thanh toán.Số tiền cần thanh toán được hiển thị ở ô “Số tiền thanh toán”.
Tên người liên hệ và mã PNR hiển thị ở ô “ Thông tin bổ sung”
Nhấn Thanh toán để tiến hành xác thực giao dịchBước 2: Xác thực.
KH nhập OTP được gửi qua số điện thoại đăng ký vào ô Mã xác thực SMSBước 3. Kết thúc
Khách hàng nhận thông báo kết quả giao dịch và email xác nhận Air Asia gửi vào địa chỉ mail đã
đăng ký.9.  NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPB)

- Đăng kí dịch vụ:

Khách hàng có thẻ/tài khoản mở tại ngân hàng VPB
Đăng kí sử dụng dịch vụ Internet Banking tại quầy giao dịch

- Các bước thực hiện giao dịch:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập hệ thống Internet Banking của VPB (Nhập Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã xác thực): https://i2b.vpb.com.vn/ebank/Login.vpb.

Bước 2: Khách hàng chọn Dịch vụ thanh toán hóa đơn trong menu Thanh toán trực tuyến
-    Chọn Loại dịch vụ thanh toán: Vé máy bay
-    Nhà cung cấp dịch vụ: Air Asia
-    Nhập mã khách hàng đến hệ thống hiển thị  thông tin hóa đơn thanh toán.
-    Trong TH khách hàng có nhiều TK thanh toán, khách hàng thực hiện lựa chọn TK thanh toán theo yêu cầuBước 3: Khách hàng xác thực thanh toán. Nhập: mật khẩu đăng nhập và mã OTP. Ấn “ Tiếp tục” để thực hiện xác thực thanh toánBước 4: Khách hàng nhận thông báo kết quả giao dịch và email xác nhận Air Asia gửi vào địa chỉ mail đã đăng ký.10. NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

- Điều kiện sử dụng dịch vụ.

Khách hàng có thẻ/tài khoản mở tại ngân hàng Hàng Hải và đăng kí sử dụng dịch vụ Internetbanking (đăng kí trực tuyến tại địa chỉ: http://ebanking.msb.com.vn hoặc tại quầy giao dịch)

- Các bước thực hiện giao dịch.

Khách hàng đăng nhập hệ thống Internet Banking của MSB ( Nhập mã truy cập và mật khẩu đăng nhập)

Các bước Thanh toán hóa đơn được thực hiện như sau:

Bước 1: Nhập thông tin

Chọn Thanh toán hóa đơn trong menu Thanh toán trực tuyến

Điền các thông tin thanh toán:

-    Tài khoản nguồn.

-    Loại hình dịch vụ thanh toán: Vé máy bay điện tử

-    Nhà cung cấp dịch vụ : Air Asia

-    Mã khách hàng: mã số vé

Nhấn Kiểm tra hóa đơn để lấy thông tin hóa đơn của các dịch vụ đã nhập tương ứng, số tiền hóa đơn sẽ được hiển thị tự động ở ô Số tiền. Để thuận tiện hơn trong lần thanh toán tiếp theo, Qúy khách có thể chọn Lưu để thanh toán (lần sau chỉ cần vào mục Thanh toán nhanh trong menu Thanh toán trực tuyến, quý khác có thể thực hiện ngay dịch vụ thanh toán của mình mà không cần phải nhập lại thông tin từ đầu).

Ghi chú:

Thời gian thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn là 6–22h từ thứ 2 đến thứ 6, từ 6-20h thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật. Các giao dịch thực hiện sau thời gian trên sẽ không xử lý. Riêng thanh toán tiền điện, ngoài việc tuân theo quy định về thời gian trên, giao dịch trong thời gian từ 17h-18h30 các ngày trong tuần cũng sẽ không được xử lý.

Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước 2

Bước 2: Xác thực.

Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin giao dịch để Qúy khách kiểm tra lại lần cuối trước khi nhập mã giao dịch một lần (OTP). OTP có thể nhận qua hình thức tin nhắn SMS hoặc Token.

Lưu ý:

- Trường hợp Quý khách sử dụng phương pháp xác thực qua SMS, sau 30 giây Quý khách chưa nhận được OTP, vui lòng bấm “Gửi lại OTP”.

- OTP gửi qua SMS có hiệu lực trong vòng 3 phút.

Bước 3. Kết thúc

Khách hàng nhận thông báo kết quả giao dịch và email xác nhận Air Asia gửi vào địa chỉ mail đã đăng ký.

11. NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCB)

- Điều kiện sử dụng dịch vụ.

Khách hàng có tài khoản tại VCB, đăng ký dịch vụ Internet Banking và SMS Banking của VCB.

- Các bước thực hiện giao dịch.

Bước 1: Khách hàng đăng nhập ngân hàng trực tuyến của VCB tại trang https//www.vietcombank.com.vn

Nhập: Tên truy cập;Mật khẩu; Chuỗi ký tự hiển thị

Chọn Đăng nhập
 

 
 
Bước 2: Tại menu, chọn Thanh toán/Thanh toán hóa đơn
 

 
Bước 3: Tại giao diện thanh toán hóa đơn,khách hàng lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ và nhập Mã khách hàng

Nhà cung cấp dịch vụ: AirAsia – Thanh toán vé máy bay.

Mã khách hàng: Mã số vé cần thanh toán


 
 
Chọn Xác nhận để tiếp tục thực hiện thanh toán
 
Bước 4:  Giao diện hiển thị thông tin số tiền phải thanh toán và thông tin thêm: Người liên hệ, mã PNR 

Nhập Mã kiểm tra

Chọn Chấp nhận để tiếp tục thanh toán
 

 
 
Bước 5: Khách hàng nhận mã GD (OTP) theo hình thức đã lựa chọn và nhập OTP để xác thực thanh toán

Chọn Thanh toán để xác nhận 
 

 
Bước 6. Kết thúc 

Khách hàng nhận thông báo kết quả giao dịch và email xác nhận Air Asia gửi vào địa chỉ mail đã đăng ký.  
 
 
   
III. KÊNH THANH TOÁN: MOBILE APP CỦA CÁC NGÂN HÀNG SAU: 
1. NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM - MSB
- Điều kiện sử dụng dịch vụ.

+ Cần có Tài khoản thanh toán (M1, Mmoney, FCB, Premier) mở tại Maritime Bank; 

+ Đăng ký tài khoản Internet Banking Gói đầy đủ/Gói FCB/Gói Premier; 

+ Hỗ trợ cho điện thoại và máy tính bảng dùng hệ điều hành iOs từ 5.0 trở lên và hệ điều hành Android từ 2.3 trở lên; 

(Đối với hệ điều hành iOS và Android không đáp ứng điều kiện, Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng phiên bản Mobile App V2.0 mà không bắt buộc phải cài đặt lại ứng dụng). 

+ Sử dụng tài khoản Internet Banking của Quý khách để đăng nhập Mobile App V3.0; 

+ Chỉ cần kết nối internet là có thể thực hiện giao dịch bất cứ nơi đâu và khi nào; 

+ Hoàn toàn miễn phí đối với Tài khoản M1, FCB & Premier; 

- Các bước thực hiện giao dịch.

Bước 1: Nhấn biểu tượng  trên điện thoại để vào ứng dụng Mobile App; 

Dùng Mã truy cập và Mật khẩu của Internet Banking để đăng nhập và ứng dụng; 

Nhấn nút “Đăng nhập”; 

Màn hình sẽ chuyển đến trang chủ khi đăng nhập thành công. 

Bước 2: Khách hàng chọn mục: Thanh toán hóa đơn trên trang chủ. Nhập và lựa chọn các thông tin

-    Tài khoản nguồn:

-    Dịch vụ: Vé máy bay điện tử    

-    Nhà cung cấp: Air Asia

-    Mã đặt chỗ: mã số vé cần thanh toán.

Nhấn “Lấy HĐ” để có thông tin hóa đơn; 


Bước 3: Nhập Mật mã giao dịch sau khi kiểm tra thông tin thanh toán chính xác 

Bước 4: Nhấn nút “Tiếp tục” màn hình hiển thị thông báo kết quả GD. Khách hàng nhận email xác nhận Air Asia gửi vào địa chỉ mail đã đăng ký.
 
Các câu hỏi khác cùng thể loại
  • ATM Liên mạng (26/06/2011)
  • Smartlink E-com (26/06/2011)
  •